HOME > 포토앨범
  제  목 : 2019년4월폭력예방캠페인
  글쓴이 : 관리자     등록일 : 19-04-24 15:13     조회 : 89    


일시 : 2019년 4월 24일
장소 : 천곡초등학교 앞
내용: 폭력예방캠페인, 상담소 및 보호시설 홍보
참여인원 : 상담소 직원
 
 


   

select count(*) as cnt from g4_login where lo_ip = '18.208.132.33'

1016 : Can't open file: 'g4_login.MYI'. (errno: 145)

error file : /gnuboard4/bbs/board.php